Een realistisch beeld van zelfredzaamheid

De Krachtenwijzer geeft snel een realistisch beeld van de zelfredzaamheid van een persoon. Per levensgebied. Zodat je samen doelgerichte en passende ondersteuning kunt inzetten.

ZRM domeinen.png

Wat is de Krachtenwijzer?

De Krachtenwijzer is een digitale tool, gebaseerd op de ZRM® Matrix, waarmee je een gedetailleerd inzicht krijgt in de mate waarin iemands zelfredzaamheid berust op eigen kracht, op eigen netwerk en op professionele hulp. Deze online tool is geschikt voor alle doelgroepen waar sprake is van een hulpvraag met betrekking tot zelfredzaamheid en kan ingezet worden door bijvoorbeeld wijkteams, zorginstanties en gemeenten.

 • Visueel aantrekkelijk
 • Geschikt voor iedere persoon met een ondersteuningsvraag
 • Inzichtelijk voor professionals, client en netwerk

Waarom de Krachtenwijzer?

Met de Krachtenwijzer kunnen gebruikers in één oogopslag zien hoe de inzet van de eigen kracht, het netwerk en professionele hulp is verdeeld bij de verschillende levensdomeinen.

KrachtenwijzerAfbeelding_2x.png

Zelfredzaamheid-Matrix®

De Zelfredzaamheid-Matrix® wordt in Nederlandse gemeenten ingezet om de zelfredzaamheid van burgers die een beroep doen op hulp in kaart te brengen. Met deze methode wordt echter niet zichtbaar wat de mate van afhankelijkheid is van het eigen netwerk of professionele hulp. De ZRM® biedt een uitkomstmaat. Dat betekent dat factoren die tot de waargenomen mate van zelfred­zaamheid hebben geleid niet direct terug te zien zijn in de score op de ZRM®. Zo kan het gebeuren dat iemand volgens de matrix voldoende zelfredzaam is, maar dat dit vervolgens omslaat in acute problematiek wanneer het netwerk of professionele hulp wegvalt. De grote winst van de Krachtenwijzer is dat het een snelle screening van de krachtenverdeling mogelijk maakt.

Domeinen

De Krachtenwijzer tool is geschikt voor alle doelgroepen waar sprake is van een hulpvraag met betrekking tot zelfredzaamheid. Er kan gemeten worden op de volgende levensdomeinen…

BasaleADL

Basale ADL

Basale zelfzorgtaken zoals eten, wassen, aankleden, toiletgang

Beschermen

Beschermen

Pesten, mishandeling, discriminatie etc. van de jeugdige buiten het gezin

Dagbesteding

Dagbesteding

Activiteiten of werk die invulling geven aan de weekdagen van de persoon

Financien

Financiën

Inkomsten en uitgaven, bron van inkomsten en eventuele schulden

GeestelijkeGezondheid

Geestelijke Gezondheid

Geestelijke problemen en hoe hiermee wordt omgegaan

HuishoudelijkeRelaties

Huiselijke relaties

Wat is de thuis situatie? Is er steun of negatieve invloed?

Huisvesting

Huisvesting

Stabiliteit, kwaliteit en autonomie van de woonsituatie

InstrumentaleADL

Instrumentele ADL

Meer complexe taken zoals boodschappen, huishouden en zorgen voor anderen

Justitie

Justitie

Staande- en aanhoudingen door politie en andere aanraking met justitie

LichamelijkeGezondheid

Lichamelijke Gezondheid

Lichamelijke problemen en hoe hiermee wordt omgegaan

LichamelijkeVerzorging

Lichamelijke Verzorging

Basale zelfzorgtaken zoals eten, wassen, aankleden, toiletgang

MaatschappelijkeParticipatie

Maatschappelijke Participatie

Mate waarin deelgenomen wordt aan maatschappelijke activiteiten en organisaties

Opvang

Opvang

Mate waarin een ouder voor opvang zorgt en of deze beschikbaar is

Opvoedingsstress

Opvoedingsstress

De mate waarin ouders zich een competente opvoeder voelen

Scholing

Scholing

Heb je werk, doe je een opleiding?

SocEmoOndersteuning

Sociaal Emotionele Ondersteuning

Is er een omgeving waarin het kind zich sociaal-emotioneel gezond kan ontwikkelen?

SociaalNetwerk

Sociaal Netwerk

Aantal en kwaliteit relaties met vrienden, familie en kennissen

Verslaving

Verslaving

drugs-, gok- en alcoholgebruik en de mate waarin dit het functioneren beïnvloed

VrijeTijd

Vrije Tijd

Sturing en toezicht op activiteiten van de jeugdige in de vrije tijd

Voordelen van de Krachtenwijzer!

 • Snel inzicht in zelfredzaamheid
 • Beveiligde werkomgeving
 • Geschikt voor tablet & smartphone
 • Slechts € 21,- per cliënt per jaar
 • Gratis voor partners en de cliënt
 • Historie wordt bewaard
 • PDF downloaden van scores
 • Werken vanuit empowerment
 • Prioriteiten zichtbaar voor alle betrokken professionals
 • Differentieert op domeinen
 • Brengt progressie in beeld
 • ISO 27001 en NEN 7510
 • Eenvoudige toegang

Wat vinden onze gebruikers?

Probeer het zelf!

Vraag een gratis demo account aan en probeer de Krachtenwijzer vrijblijvend uit.

Eerst nog wat meer weten?

Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande opties.

Mail ons!

Heb je een vraag of wil je meer informatie, stuur ons dan een mail.

Bel ons!

Wil je direct met iemand spreken over de Krachtenwijzer? Bel dan met één van onze medewerkers via onderstaand nummer.

088 4500 250