Inloggen

Een realistisch beeld van zelfredzaamheid door de Krachtenwijzer

Bekijk de demo

Wat is de Krachtenwijzer?

De Krachtenwijzer is een digitale tool – volledig gebaseerd op de bestaande ZRM® – waarmee u een gedetailleerd inzicht krijgt in de mate waarin iemands zelfredzaamheid berust op eigen kracht, op eigen netwerk en eventueel op professionele hulp. Deze tool is geschikt voor alle doelgroepen waar sprake is van een hulpvraag met betrekking tot zelfredzaamheid en kan ingezet worden door bijvoorbeeld wijkteams, zorginstanties en gemeenten.

Waarom de Krachtenwijzer?

De grote winst van de Krachtenwijzer is dat het een verklaring van de krachtenverdeling laat zien. Het inzicht dat hiermee verkregen wordt, maakt het tijdig op- en afschalen van gespecialiseerde hulp mogelijk. De Krachtenwijzer maakt volledig gebruik van de door de GGD Amsterdam ontwikkelde Zelfredzaamheid-Matrix®, waarbij het gedetailleerde inzicht in de krachtenverdeling een absolute meerwaarde betekent.

Op elk moment inzichtelijk

Met de Krachtenwijzer kunnen gebruikers in één oogopslag zien hoe de inzet van de eigen kracht, het netwerk en professionele hulp is verdeeld bij de verschillende levensdomeinen. De resultaten kunnen op elk gewenst moment zichtbaar worden gemaakt en gedeeld worden met iedereen die erbij betrokken is. De Krachtenwijzer is daarmee zowel een screenings-, rapportage- als evaluatietool, waarmee een transparante hulpverlening mogelijk is.

Gedetailleerder dan de Zelfredzaamheid-Matrix®

De Zelfredzaamheid-Matrix® wordt in Nederlandse gemeenten ingezet om de zelfredzaamheid van burgers die een beroep doen op hulp in kaart te brengen. Met deze methode wordt echter niet zichtbaar wat de mate van afhankelijkheid is van het eigen netwerk of professionele hulp. De ZRM® biedt een uitkomstmaat. Dat betekent dat factoren die tot de waargenomen mate van zelfred­zaamheid hebben geleid niet direct terug te zien zijn in de score op de ZRM®. Zo kan het gebeuren dat iemand volgens de matrix voldoende zelfredzaam is, maar dat dit vervolgens omslaat in acute problematiek wanneer het netwerk of professionele hulp wegvalt. De grote winst van de Krachtenwijzer is dat het een snelle screening van de krachtenverdeling mogelijk maakt.

Ervaringen van gebruikers

“Bij Reik zijn we vorig jaar een pilot gestart met de Krachtenwijzer.
Al meteen bij de eerste presentatie werd het instrument omarmd door de gebruikers (intakers, gezinshulpverleners, pedagogisch medewerkers en gedragswetenschappers). Dat kwam niet alleen omdat het visueel zeer aantrekkelijk is, maar vooral omdat het aansluit op een behoefte. Met de Krachtenwijzer kun je de Zelfredzaamheid-Matrix op een gebruiksvriendelijke manier afnemen. Er ontstaat een reëel inzicht in de situatie van de cliënt en na elke vervolgafname is zichtbaar wat er is gedaan en wat het resultaat is. Samengevat: de Krachtenwijzer geeft een helder vertrekpunt voor hulp, maakt zichtbaar welke hulp er is geboden en wat de resultaten zijn in het versterken van de eigen kracht van de cliënt. ”

Ype Brada, hoofd Kennis & Innovatie, Communicatie en Kwaliteit
bij expertise- en behandelcentrum Reik