De kracht van de Krachtenwijzer

De Krachtenwijzer is ontwikkeld door Reik, expertise- en behandelcentrum, en Jouw Omgeving, platform voor online hulp en ondersteuning.

laptop.png

Eigen kracht

Een gemeenschappelijk streven in het sociaal domein is het bieden van passende en samenhangende hulp. Hulp die aansluit op de eigen kracht en mogelijkheden van mensen die een beroep doen (of voor wie een beroep wordt gedaan) op professionele ondersteuning. Er is bij gemeenten en zorgorganisaties behoefte aan het versterken van de mogelijkheden om daar, beter dan nu het geval is, uitvoer aan te geven. Deze behoefte is aanleiding geweest voor de ontwikkeling van het Zelfredzaamheidsmodel en de Krachtenwijzer.

Interactiemodel samenredzaamheid

De linkerkant van het model staat voor de behoeften en gaat over wat iemand zelf en wat zijn omgeving wil. Onder andere in wensen, verlangens, afspraken, normen (bijv. ZRM-criteria) rond o.a. werk, opleiding en het opvoeden van kinderen. De rechterkant staat voor de krachten. Dit gaat over wat iemand zelf en wat zijn omgeving (aan)kan.

Wat levert de Krachtenwijzer op?

  • Realistisch inzicht in zelf- en samenredzaamheid
  • Gespreksleidraad tussen professional en cliënt
  • Inzicht in het effect van hulp en ondersteuning
  • Empowerment: legt ook de focus op krachten
  • Prioritering van doelen
  • Een gedeelde visie op zelfredzaamheid
  • Lange termijn analyse
Passend.png

Passende hulp

Passende hulp is hulp waarin de cliënt en zijn context het uitgangspunt is. Deze hulp is zo licht en gewoon mogelijk, maar ook direct intensief waar nodig (matched care). Dit vraagt een goede verbinding en snel schakelen tussen generalistische basiszorg en specialistische hulp (verticale integratie).

Samenhangend.png

Samenhangende hulp

Samenhangende hulp is hulp waarbij de deskundigheid vanuit verschillende specialismen en sectoren beter benut wordt en in samenhang wordt aangeboden. Dit vraagt een intensieve samenwerking van specialisten vanuit verschillende sectoren (horizontale integratie).

Hoe werk je samen aan passende hulp en ondersteuning?

Hoe doe je niet meer dan nodig is en niet minder dan nodig is en hoe sluit je echt aan op eigen kracht, eigen mogelijkheden en de kracht van het netwerk? De Krachtenwijzer is vanuit deze vragen ontwikkeld. Door hulpverleners en behandelaars die dagelijks met kwetsbare mensen werken in samenwerking met technische professionals die het ontwerp en de techniek realiseren.

KrachtenwijzerAfbeelding_2x.png

Wij geloven dat passende hulp en ondersteuning alleen maar mogelijk is als je een realistisch beeld hebt van wat iemand zelf kan, wat zijn of haar netwerk kan bijdragen en hoeveel professionele hulp en ondersteuning nodig is.

We vinden het belangrijk dat de inwoner, cliënt of patiënt zelf inzicht krijgt in wat goed gaat - de draagkracht - en waar hulp of ondersteuning bij nodig is - de draaglast.

Wij geloven dat de kwetsbaarheid en problemen die daardoor ontstaan vaak met elkaar samenhangen, en dat je met elkaar een goed overzicht moet krijgen om te zien waar de prioriteiten liggen in de ondersteuning of behandeling.

Probeer het zelf!

Vraag een gratis demo account aan en probeer de Krachtenwijzer vrijblijvend uit.

Eerst nog wat meer weten?

Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande opties.

Mail ons!

Heb je een vraag of wil je meer informatie, stuur ons dan een mail.

Bel ons!

Wil je direct met iemand spreken over de Krachtenwijzer? Bel dan met één van onze medewerkers via onderstaand nummer.

088 4500 250